Политиката за поверителност на личните данни

AЙ СИ ЕС ТЕХНОЛОДЖИС ООД

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ). 

Моля, разгледайте внимателно тази политика за поверителност на личните ви данни, с която ви информираме как “Ай Си Ес Технолоджис” ООД (последващо „Ние“, „Нас“ или „Дружеството“) обработва Вашите данни, конкретно що се отнася до срокове и правни основания за тяхното събиране, съхраняване, използване и унищожаване. 

За нашата услуга

Нашата услуга дава възможност на клиентите ни да изпращат, получават и управляват кампании с търговски съобщения през мобилни канали (SMS, Viber, Facebook Messenger, WhatsApp и др). Предлагаме и други свързани услуги, като анализ на данни, за да помогнем на клиентите си да проследяват и персонализират своите кампании. Научете повече за нашата услуга тук.

Лични данни

Личните данни, които събираме и обработваме, произтичат от информацията, която ни предоставяте.

Вие (или Вашата организация) може да ни предоставите определена лична информация, когато създадете профил, за да ползвате услугата ни, да се консултирате с екипа ни за обслужване на клиенти, да ни изпратите имейл, или да се свържете и общувате с нас по някакъв друг начин.

Тази информация може да включва:

Вашето име, длъжност или работна позиция, наименование на работодател, телефонен номер, имейл адрес и пощенски адрес, поверителни данни за вход в профила на услугата (като имейл адрес или потребителско име и парола), данни за контакт с Ваши клиенти, съдържанието на Вашите кампании, финансова информация, в това число суми и данни за начини на плащане, информация за Вашето устройство и използването на услугата (повече за последното ще откриете в секция „Бисквитки“ по-надолу).

Обработване на Вашите данни като администратор на лични данни

Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт, пращате ни имейл или съобщение през някоя от мобилните платформи, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. 

Обработваме предоставените от Вас данни на две основания: (1) за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения към Вас или (2) при установяване на законен интерес за Дружеството.

При завършена регистрация на профил и изпълнен от наша страна договор, съхраняваме всички данни по така възникналото правоотношение на основание чл. 6, ал. 1, буква (б) от GDPR до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството (ЗСч) 10-годишен срок. 

В случаите на само преддоговорни взаимоотношения задържаме данните за срок от 30 дни.
В случаите на използване на основание легитимен интерес на Дружеството, обработваме данните за период от 12 месеца. 

Обработване на Вашите данни като обработващ лични данни

В това качество обработваме данни, предоставени ни от съответните администратори на данни на основание договор за обработка на данни, който съдържа конкретните цели и срокове на обработката. В тези случаи отговорен за обработката е администраторът на данните, когото ние подпомагаме. Като обработващи не предоставяме обработваните данни на трети лица, с изключение на администраторите на данни, от които сме ги получили. 

Роля на трети лица

Като администратор или обработващ на данните Ви, не ги споделяме с трети лица извън посочените в тази политика за поверителност хипотези. 

Използваме техническите решения на Amazon Web Services (AWS), MongoDB и Heroku, чиято сървърна инфраструктура ни служи при обработването на данните от наша страна. 

Ценим личната неприкосновеност на клиентите си и на клиентите на нашите клиенти, поради което за обработката на данни с помощта на AWS имаме отделен договор

Използваме услугата на AWS, която е ко-локирана в региона Франкфурт, така че при обработка данните Ви да не напускат територията на Европейския съюз. Доколкото за обработката на данните е необходим трансфер извън ЕС или Европейското икономическо пространство, AWS гарантира, че такъв се осъществява на едно от следните основания: (1) одобрен кодекс за поведение, (2) алтернативен одобрен механизъм или (3) приети от националния надзорен орган и одобрени от Европейската комисия „Стандартни клаузи за защита на данните“. 

Приложенията MongoDB и Heroku са допълнения към услугата на AWS и се изпълняват на сървърите на последния в регион Франкфурт. В общите си условия както MongoDB (тук и тук), така и Heroku (тук и тук) гарантират съвместимостта си с правната рамка за обработване на данни в Европейския съюз.

Бисквитки

Използваме така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и или в друго приложение и се съхраняват на Вашето крайно устройство и на устройствата на Вашите клиенти. Те ни позволяват да анализираме Вашите кампании и да Ви предоставяме информацията, възникваща вследствие на Вашето използване на услугата.

Моля също да имате предвид, че някои от „бисквитките“ са „строго необходими“. Това означава, че със зареждането на сайта ни във Вашия браузър Вие вече сте ги приели, защото те са нужни за функционалността на платформата ни и не могат да бъдат изключени в нашата система.

Статистическите бисквитки ни помагат да разберем как посетителите взаимодействат с уебсайта, чрез събиране и обработване анонимизирана информация. Конкретно, използваните на нашия сайт бисквитки са:

_ga – Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистическа информация, за това как потребителите използват уебсайта.

_gat Използва се от Google Analytics, за ограничаване честотата на заявките.

_gid – Регистрира уникален идентификатор, който се използва за генериране на статистическа информация, за това как потребителите използват уебсайта.

Маркетинг бисквитките свързват потребителите на различни уебсайтове, с цел представяне на релевантно рекламно съдържание:

_fbp – Използва се от Facebook с цел предоставяне на рекламни услуги.

fr – Използва се от Facebook с цел предоставяне на рекламни услуги.

tr – Използва се от Facebook с цел предоставяне на рекламни услуги.

Искаме да знаете, че използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, букви (а) и (е) от GDPR. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на предоставяната от нас услуга. 

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)

Ако не сте съгласни с нашето използване на „бисквитки“, можете да откажете съхраняването им, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да доведе до ограничаване функционалността на нашия сайт за Вас. 

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Свържете се с нас по един от следните начини:

„Ай Си Ес Технолоджис“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Лидице“ № 11, ап. 5.

Телефон: +359 877 000 123
Имейл: info@subscribe.bg

Във всеки един от случаите потърсете и се свържете с Марин Георгиев.