Пишете ни!

subscribe-bg
  • +359 877 000 123

  • info@subscribe.bg

Нека обсъдим как да сме полезни! Попълнете формата по-долу, а ние ще се свържем с Вас >>

Contact Us

„Инвеститор в Дружеството е „Иновейшън Кепитъл Фонд“ КДА, чиято дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, управлявано от Фонд на фондовете в България“.